divendres, 27 de setembre de 2013

Es dóna a conèixer el 5é Informe de l'IPCC: confirma la realitat del canvi climàtic i que els humans som els seus principals responsables

(notícia en castellà del diari El Pais)

(Informe de l'IPCC en anglés)

(nota de premsa de l'IPCC en anglés)

 El Panell Intergovernamental pel canvi Climàtic (IPCC sigles en anglés)  és una agència de les Nacions Unides, fundada l'any 1988, que té per missió l'estudi del canvi climàtic, del seu impacte i de les mesures que es poden aplicar per mitigar-lo. 

L'IPCC, des de 1990, ha elaborat cinc informes en les que han participat milers de científicsd'arreu del món; podem afirmar que els seus continguts han constituït la part fonamental del consens científic en cada moment sobre el canvi climàtic. 

Cada informe consta de diverses parts, redactada per grups de treball diferent. El Grup de treball I estudia la base científica del canvi climàtic, i el seu informe és el que es donà a conèixer a Estocolm el passat 26 de setembre. El Grup de treball II estudi de la vulnerabilitat front el convi climàtic dels sistemes naturals i les societats humanes. El Grup III avalua les opcions de mitigació del canvi climàtic des dels seus aspectes científic, tecnològic, econòmic, social.... La presentació dels informes dels Grups II i III, així com un Informe de Síntesi, es farà durant l'any 2014.

L'informe donat a conèixer fa uns dies vol dixar clar que la discussió sobre el canvi climàtic s'ha acabat, almenys dins del camp de la ciència, és un fet demostrat i que s'està produint des de 1950. Hi ha més d'un 95% de possibilitats que les accions humanes siguen les principals responsables d'aquest canvi climàtic. També s'assenyala que si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle (biòxid de carboni, metà...) l'incrment de la temperatura mitjana terrestre superarà els 2ªC, -poden assolir prop de 5ºC- i les conseqencies poden ser molt negatives per a la humanitat.

Encara que l'informe no ho especifica, la regió mediterrània peninsular serà de les més afectades amb un increment notable de les temperatures, una reducció de les precipitacions, un increment dels incendis forestals...Esperem que aquests nous coneixements els polítics i tota la societat actuem en conseqüència.

L'autèntica ciència s'ha d'imposar sobre la xerrameca dels negacionistes o escèptics del canvi climàtic. Recordem en aquest punt, Manuel Toharia, antic home del temps televisiu i actual director del Museu de la Ciència de València, que donà fa uns mesos donà una xerrada a Benicarló defensant el seu escepticisme sobre el canvi climàtic.