dimecres, 15 de gener de 2014
ESTAT ESPANYOL: PRIMER PAIS EN EL MÓN EN EL QUE L'ENERGIA EÒLICA ÉS LA PRIMERA FONT EN GENERACIÓ D'ELECTRICITAT EN UN ANY, 2013L'electricitat es genera a partir de font d'energia primàries en centrals com les eòliques, nuclears, hidràuliques, tèrmiques de gas.... Tradicionalment, han segut les energies nomenades convencionals (nuclear, gas, carbó, gran hidràulica i petroli) les que han proporcionat la major part de l'electricitat.

L'Estat espanyol optà pel desenvolupament de les fonts "no convencionals" renovables per reduir la dependència energàtica, baixar les emissions de gasos d'efecte hivernacle i desenvolupar un sector tecnològic de futur. 

Els fruits s'han aconseguit especialment en l'energia eòlica. Ja en novembre de 2011, s'aconseguí el rècord de contribució en un dia de leòlica: un 60% de l'energia produïda i consumida aquell dia provenia del vent

 L'any 2013, superant a països com Alemanya o Dinamarca, s'ha aconseguir ser el primer pais que en un any té l'energia eòlica com a principal font primària de l'electricitat. L'eòlica ha contribuït en un 20,9%, la nuclear 28,8%, la tèrmica de carbó 14,6%, la hidràulica 14,4%, cicles combinats de gas 9,6%, fotovoltàica 3,1%.....


Aquests resultats eren inimaginables fa uns anys, l'èolica ja és una font d'energia "convencional" en totes les de la llei. Han segut fonamentals els ajuts econòmics per afavorir el seu desenvolupament tecnològic.

Recordem que, a la comarca, en concret als pobles de la costa, hi hagué fa uns anys una forta oposició a la instal·lació d'una central eòlica marina. On si que se'n van posar va ser a les muntanyes dels Ports de morella i Alt Maestrat.