dijous, 19 de desembre de 2013

Utilització dels potencials evocats  en procediments judicials : el parricidi de Riclas

Segons recullen diversos mitjans de comunicació, en el cas del parricidi esdevingut al poble de Riclas (Saragossa), va fer-se servir la tècnica  neurològica de l'emprempta cerebral o potencial evocat P300.

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/13/actualidad/1386955336_638121.html


http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2013/12/18/losilla_somete_prueba_cerebral_para_ver_donde_escondio_cadaver_mujer_261542_1101025.html

Antonio Losilla està acusat d'haver assessinat a la seva dona Pilar Cebrian a finals de 2012. No s'ha trobat el cadàver i sols hi ha indicis raonables de la seva implicació.  Per sortir d'aquest atzucac,  el jutge ha acceptat aplicar aquesta prova neurològic per si es pot esbrinar on es tà el cos de la víctima. 

Els potencials evocats són ones que apareixen en els electroencefalogràmes, de forma reiterada, quan se li presenta un estímul al subjecte, be de tipus auditiu, visual.... Són el resultat de l'activació de grans conjunts de neurones de determinades zones del cervell. Es recull l'activitat neuroelèctrica mitjançant una sèrie d'electrodes disposats en el cap del subjecte que envien la senyal a un ordinador que l'analitza i la mostra en forma d'una gràfica potencial elèctric o voltatge en funció del temps. Aquesta tècnica té una gran precisió temporal peró no espacial, no ens assenyala de forma fiable quines zones del cervell hi participen. 


En aquest cas es fa servir el potencial evocat P300, ona que apareix regularment als 300 mil·lisegons d'haver-se produït l'estímul. S'ha estudiat per determinar determinades alteracions cerebrals com l'esquizofrènia o la TDAH. 

Fou el científic nord-americà Lawrence Farwell qui, a finals del segle passat, comença a estudiar la P300 com indicadora de l'existència d'un record en el cervell.  Se li presenten tota una sèrie d'estímuls coneguts i entremig aquell dle que es vol saber si el coneix. Quan l'individu rep un estímul conegut té una P300 de major intensitat que si és totalment novedós i de forma inconscient.

A Antonio Losilla, mitjançant la pantalla d'un ordinador li faran tota una sèrie de preguntes la majoria de les quals ha de conèixer la seva resposta i altres, barrejades, que sols les sabrá si és l'assessí. Ell no haurà de contestar, sols es recollirà la seva activitat electrofisiològica a l'ordinador.

La fiabilitat d'aquest tipus de proves està prou discutida -per exemple s'ha de garantir que no hagi pogut obtenir la informació per altres medis que no fos directament-. De fet, hi ha molts pocs judicis en el que s'hagi tingut en compte com a prova. La policia diu que sols és un mitjà per progressar en les investigacions.

L'advocat d'Antonio Losilla ha recurrit aquesta acció argumentant que vuldera el dret a no declarar que té tot acusat però el jutge no hio ha acceptat.

Les neurociències seran cada cop més presents en les nostres vides amb tècniques com aquesta i, fins i tot, d'altres més novedoses com les de neuroimatge: resonàcia magnètica funcional, TEP.... Ja han aparegut noves disciplines com la neuroeconomia, el neurodret, la neurodidàctica... Hom pot pensar que pretenen explicar moltes accions humanes pròpies de les ciències socials des d'un punt de vista excessivament "reduccionista", degut al funcionament de les neurones quan són processos de grandíssima complexitat. Però no oblidem que nosaltres som el nostre cervell en funcionament.